පො දින සාකච්චාව පො දින සාකච්චාව – පිරිත් සජ්ජායනාවේ ප්‍රතිඵල Podina Sakaccawa – Power of Paritta

පො දින සාකච්චාව පිළිවෙතින් පෙලගැසෙමු – ආර්ය සීලය ජීවිතයකට ඇතුලත් කරගන්නේ කෙසේද  පුජ්‍ය මඩවල උපාලි ස්වාමින්වහන්සේ සහ පුජ්‍ය පාතේගම සුමනරතන ස්වාමින්වහන්සේලා රොස්මන්ඩ් සේනාරත්න මහතා අසු ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙයි.

Untitled from Dhamma Distributor on Vimeo.

An Interview with Most Venerable Balangoda Ananda Maithriya Maha nayaka Swaminwahanse

Balangoda Maha Thero-Discussion from Dhamma Distributor on Vimeo.

Interview with Most Ven Rerukane Chandawimala Maha Swaminwahanse
includes the scenes of the funeral.

Rerukane Maha Thro from Dhamma Distributor on Vimeo.

Ven Pitigala Gunarathana Thero  ITN discussion

Advertisements


Blog Stats

  • 14,379 hits
Advertisements

%d bloggers like this: